"Стани доброволец - направи добро"

       От първи октомври 2012г. Сдружение "Ръка за ръка" стартира изпълнението на дейностите по проекта "Стани доброволец – направи добро". Проекта се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" по линията на – Национална програма за младежта (2011-2015)  Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.Мотивите за реализирането на проект, свързан с набиране и обучение на доброволци беше възникналата необходимост от помощ при организацията и реализацията на някои дейности и мероприятия , включени в широкия спектър от услуги предлагани от доставчиците на социални услуги в общността.
Конкретните цели на проекта са да популяризира възможностите за доброволчество сред младежи на възраст 15-29 години в Ямбол и да мотивира най- малко 100 младежи да се включат в реализацията на поредица от доброволчески инициативи в Дни на доброволчеството в Ямбол.Да се мотивират 4 организации и местни институции да приемат доброволци с цел включването им в конкретна дейност във връзка с услугите, които предлагат.В рамките на проекта са предвидени също и обучения за бъдещите доброволци,както и обмяна на добър опит и практики с доброволческа група от организацията ИМКА Габрово – партньор на Сдружение "Ръка за ръка" по настоящия проект.
Във връзка с популяризиране на идеите, целите и дейностите , заложени в проекта на 12.10.2012г. от 16,00ч. в сградата на КСУДВ ул. "Раковски" № 120 се организира информационна среща, на която са поканени представители на ръководствата на училища, Центрове – доставчици на социални услуги и др. пряко заинтересовани от реализацията на дейностите по проекта лица и организации.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info